BOKNINGSVILLKOR/BOOKING CONDITIONS

Email This Page Email This Page

SVENSKA

Att bo på hotell

Vi vill gärna informera dig om vilka regler som gäller då du bokar och/eller bor på Hotell Läckö.

Allmänt

Du och hotellet kan själva komma överens om villkoren för vistelsen. Om inte någon speciell överenskommelse har träffats, gäller reglerna som tas upp i denna text – liksom de som är internationellt vedertagna.

Beställning och bekräftelse

En beställning är bindande i och med att den har bekräftats. Detta kan ske muntligen eller skriftligen, t.ex. via e-post. Ni och hotellet har därmed träffat ett avtal. Viss möjlighet till avbeställning finns dock – se avsnitt ”Avbeställning och utebliven ankomst”.

Ankomst och avresa

Hotellrummet står till Ert förfogande från kl. 15.00 ankomstdagen. Avresedagen måste Ni lämna rummet senast kl. 12.00.

Sen ankomst

Rummet är reserverat för ankomst senast kl. 21.00. Räknar Ni med att komma senare, måste Ni meddela hotellet på förhand för att inte riskera att rummet hyrs ut till annan gäst.

Avbeställning och utebliven ankomst

Följande regler gäller:

  • Avbeställning ska ske senast kl. 18.00 dagen före ankomst.   Uteblir Ni utan avbeställning eller avbeställer senare än kl. 18.00 så måste Ni betala för ett dygn.
  • Om hotellet haft särskilda kostnader med anledning av Er beställning blir Ni ersättningsskyldig för dessa.

Avresa före den avtalade tidens utgång

Har Ni beställt för en bestämd tidsperiod men avreser före denna tids utgång får Ni betala samma ersättning som vid sen avbeställning. Utöver priset för den tid du vistats på hotellet betalar du alltså för ytterligare ett dygn.

Vistelse på obestämd tid

Bor Ni på hotellet på obestämd tid och förlänger din vistelse med ett dygn i taget bör Ni meddela avresan senast kl. 18.00 dagen före du ska resa. I annat fall får Ni betala för ett extra dygn. Om hotellet inte längre kan låta dig disponera rummet har du rätt att få veta detta senast kl. 18.00 dagen före avresan.

Hotellets skyldigheter

Om hotellet inte kan ge dig rum enligt överenskommelse, har du rätt att utan merkostnad få ett likvärdigt eller bättre rum inom hotellet eller på hotell med likvärdig standard.

ENGLISH

Staying at a hotel

We would like to inform you of the current rules for booking and/or staying at a Hotel Läckö

General Information

You and the hotel can make your own agreement on the terms of the stay. If there are no special terms agreed upon, the regulations in this folder apply – as well as those recognized internationally. The hotels’ own terms are valid under the condition that you have received information about them in connection to your reservations. It is therefore important that you carefully read the information you receive from the hotel. There are separate regulations pertaining to conferences and other special events.

Reservations and Confirmation

A reservation is binding when it has been confirmed. This agreement can be done verbally or in writing, such as via email. You and the hotel have then entered into an agreement. Although, under certain circumstances, it is possible to cancel – please read under “Cancellation and Failure to Arrive”. When making a reservation, you are required to give your name, address, arrival and departure dates, as well as form of payment.

Arrival and Departure

The hotel room is at your disposal from 3 pm at the latest on the date of arrival. You are required to check-out from your room by 12:00 noon at the latest on the day of departure.

Late Arrivals

The room is held until 6 pm on the date of arrival. If you intend to arrive later, you must inform the hotel in advance in order to not risk losing your room to another guest.

Cancellations and Failure to Arrive

It is custom in the hotel business to accept a cancellation of a hotel room.

The following regulations apply:

  • The cancellation is to be made by 6 pm at the latest on the day before agreed arrival. If you fail to arrive without having cancelled, or cancel later than 6 pm the day before, you must pay for one night.
  • If the hotel has incurred extra costs due to your cancellation, you must
    pay for these costs in full.

 Earlier Departures

If you have made a reservation for a definite time period, but depart before the end of that period, you are required to pay the same amount as for a late cancellation. In addition to the price for the time you stayed at the hotel, you are required to pay for an additional night.

 Undetermined Length of Stay

If you are staying at the hotel for an undetermined length of time, and extend your stay one night at a time, you must inform the hotel of your departure by 6 pm at the latest the day before your departure. Otherwise, you are required to pay for an additional night. If the hotel can no longer allow you disposal of the room, you have the right to be informed by 6 pm at the latest the day before departure.

 Obligations of the Hotel

If the hotel cannot offer you a room according to agreement, you have the right, at no additional cost, to a room of equal or better quality at the same hotel or at another hotel of equivalent quality.Email This Page Email This Page