Villkor

Vi vill gärna informera dig om vilka regler som gäller då du bokar och/eller bor på Hotell Läckö.

Allmänt– Du och hotellet kan själva komma överens om villkoren för vistelsen. Om inte någon speciell överenskommelse har träffats, gäller reglerna som tas upp i denna text – liksom de som är internationellt vedertagna.

Beställning och bekräftelse – En beställning är bindande i och med att den har bekräftats. Detta kan ske muntligt eller skriftligen, t.ex. via e-post. Ni och hotellet har därmed träffat ett avtal. Viss möjlighet till avbeställning finns dock – se avsnitt ”Avbeställning och utebliven ankomst”.

Ankomst och avresa – Hotellrummet står till ert förfogande från kl. 15.00 ankomstdagen. Avresedagen måste ni lämna rummet senast kl. 11.00.

Sen ankomst – Rummet är reserverat för ankomst senast kl. 21.00. Räknar ni med att komma senare, måste ni meddela hotellet på förhand för att inte riskera att rummet hyrs ut till annan gäst.

Avbeställning och utebliven ankomst – Följande regler gäller:

Avbeställning ska ske senast kl. 18.00 dagen före ankomst. Uteblir ni utan avbeställning eller avbeställer senare än kl. 18.00 så måste ni betala för ett dygn.

Om hotellet haft särskilda kostnader med anledning av er beställning blir ni ersättningsskyldig för dessa.

Avresa före den avtalade tidens utgång – Har ni beställt för en bestämd tidsperiod men avreser före denna tids utgång får ni betala samma ersättning som vid sen beställning. Utöver priset för den tid du vistats på hotellet betalar du alltså för ytterligare ett dygn.

Vistelse på obestämd tid – Bor ni på hotellet på obestämd tid och förlänger din vistelse med ett dygn i taget bör ni meddela avresan senast kl. 18.00 dagen före du ska avresa. I annat fall får ni betala för ett extra dygn. Om hotellet inte längre kan låta dig disponera rummet har du rätt att få veta detta senast kl. 18.00 dagen före avresan.

Hotellets skyldigheter – Om hotellet inte kan ge dig rum enligt överenskommelse, har du rätt att utan merkostnad få ett likvärdigt eller bättre rum inom hotellet eller på hotell med likvärdig standard.